Procedury wewnętrzne to podstawa

Procedury wewnętrzne to podstawa

16 marca 2019 Wyłącz przez Tamara

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, a także tego, aby przedsiębiorstwo działało poprawnie szalenie istotne są procedury wewnętrzne.

www.dj-distribution.pl

Mogą się one odnosić do różnych obszarów działalności, w tym również do sfery związanej z BHP.

Każda procedura musi być zgodna z obowiązującym prawem państwowym, albowiem nie ma możliwości, by przepis podrzędny był sprzeczny z nadrzędnym.

Dlatego w toku ustalania procedur w firmie należy mieć w ręku ustawy, kodeksy i rozporządzenia.

Część przedsiębiorców wychodzi z założenia, że chaotyczne i skomplikowane regulacje w sferze BHP trzeba uprościć i przełożyć na konkretniejszy język.

Zdarza się jednak tak, że wewnętrzna procedura w zakładzie pracy jest bardziej restrykcyjna i stawia przed załogą wyższe wymagania aniżeli państwo razem ze swoim aparatem i ustawami.

Zazwyczaj jednak dąży się do tego, by zostając w granicach prawa nieco poluzować więzy formalne jakimi uraczyli nas posłowie, senatorowie czy ministrowie.

Szczegóły stosowanych rozwiązań będą się różnić w każdym przypadku.

https://www.malkowski.pl/pl/marc-kds-kurtyny-dymowe-stale www.bambinowyszkow.edu.pl