Państwo wielowyznaniowe

Państwo wielowyznaniowe

30 marca 2018 Wyłącz przez Tamara

Czy jest możliwe, aby w dzisiejszych czasach istniały takie kraje, w których obok siebie funkcjonują różne religie? Taki dylemat ma od dawna wiele osób i często zadaje sobie to pytanie. W każdym kraju można dzisiaj spotkać wyznawców różnej wiary, którzy szanują się i niezależnie od okoliczności są tolerancyjni.

Współistnienie różnych wyznań w jednym państwie jest możliwe, jeśli tylko jego przedstawicielom na tym zależy. Kiedy np.

od wielu lat istnieje w kraju katolickim również prawosławie to istnieją także konkretne zapisy regulujące pewne prawa i obowiązki. Dzięki nim wszystko wydaje się być uporządkowane i współistniejące wyznania, pomimo różnic w liczebności wiernych, mogą być równorzędne.

Współczesne warunki życia wyznaczyły dla Kościołów pewne nowe drogi, o których jeszcze do niedawna nie myślano. Za sprawą Papieża Polaka znacznie rozpowszechnił się i ugruntował swoją pozycję ekumenizm, co jest niezwykle ważne w wielowyznaniowych krajach.

Możliwe są spotkania zwierzchników różnych Kościołów oraz wspólne odprawianie uroczystych nabożeństw.

http://www.viavac.com/pl/produkty/szklo/125-podnosniki-prozniowe-szklo.html imadła