Jesteś bezrobotny? Zobacz, jakie masz obowiązki

Jesteś bezrobotny? Zobacz, jakie masz obowiązki

26 czerwca 2018 Wyłącz przez Tamara

Bezrobotnym przysługuje prawo do pobierania zasiłku. Jednak, by móc skorzystać z pomocy, muszę spełnić także pewne obowiązki.

Osoby, które nie pracują muszą zgłaszać się do urzędu pracy, w konkretnych terminach, by potwierdzać swoją gotowość do podjęcia zatrudnienia. Zgłaszają się także po to, by uzyskać informacje o ofertach pracy i szkoleniach.

Jeśli bezrobotny otrzyma propozycję właściwej pracy zarobkowej, robót publicznych czy innych prac, jest zobowiązany do jej przyjęcia. Musi także przyjąć ofertę odbycia przygotowania zawodowego, szkolenia lub stażu.

Jeżeli odmówi bez podania przyczyny, traci status osoby bezrobotnej na 90 dni. Poddanie się badaniom lekarskim to kolejny obowiązek.

Takie badania mają potwierdzić zdolność osoby do pracy. Do obowiązków należy także składanie powiatowemu urzędowi pracy oświadczenia o przychodach.

W przypadku podjęcia pracy zarobkowej, bezrobotny musi zgłosić ten fakt powiatowemu urzędowi pracy w ciągu tygodnia. Traci on wtedy dotychczasowy status i możliwość pobierania zasiłku.

Maszyny budowlane EWPA.PL https://multiksero.pl/ksero-oprawy-spiralne/