Islam

Islam

2 maja 2018 Wyłącz przez Tamara

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych religii na świecie jest islam. Ma bardzo wielu wyznawców i jeśli chodzi o ich liczbę klasyfikuje się na drugim miejscu tuż za chrześcijaństwem.

Nazywany jest również mahometanizmem, ponieważ stworzył tę religię Muhammad wysłany przez jedynego boga Allacha. Islam kojarzony jest w bardzo jednoznaczny sposób negatywnie.

Wyznawcy innych religii utożsamiają muzułmanów z terrorystami, ze wszystkim złem, które dzieje się na świecie. Z pewnością dzieje się tak dlatego, że większości ludzi nie są znane do końca założenia islamu, niewiele osób fatyguje się, by poznać i choćby próbować zrozumieć tę obcą religię.

Muzułmanie sami o sobie mówią, że są dobrymi ludźmi, chcą żyć w pokoju i szanować innych. Wyznawcy islamu są reprezentantami zupełnie innej kultury i pewnie dlatego tak trudno nam zrozumieć prawa zawarte w ich świętej księdze, Koranie.

Dosłownie rozumiane pewne zapisy budzą w nas zdziwienie, bunt a czasem nawet strach, bo absolutnie nie przystają do naszej rzeczywistości.

http://www.polipak.com.pl