Gaz łupkowy

Gaz łupkowy

29 września 2018 Wyłącz przez Tamara

Jakiś czas temu w naszym kraju znaleziono złoża gazu łupkowego.

Do tej pory nie rozpoczęto jednak wydobycia tego surowca, a nawet nie określono, ile go znajduje się pod ziemią.

Temat ten jest poruszany dość często, jednak rzadko kiedy w tym kontekście mówi się o prawdziwych konkretach – większość wypowiedzi to czyste spekulacje.

Jedni twierdzą, że w ogóle nie powinniśmy rozpoczynać wydobycia gazu łupkowego.

Tutaj najczęściej pojawiają się dwa argumenty: ekonomiczny i ekologiczny.

W tym pierwszym chodzi oczywiście o wątpliwą rentowność takiej inwestycji, a w drugim o to, że posiadane przez nas złoża znajdują się tak głęboko, że ich naruszenie byłoby niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego.

www.csse-roma.eu

Zdaje się, że gdyby nasze złoża gazu łupkowego były prawdziwą żyłą złota, to już dawno państwo rozpoczęłoby ich eksploatację.

Owszem zostały już podpisane pewne umowy w tej sprawie, jednak zachodnie firmy wycofały się z tego projektu.

Raczej trudno się więc spodziewać, że gaz łupkowy istotnie zmieni naszą sytuację gospodarczą.

redrayenergy.com odkuwki swobodnie kute