Gaz łupkowy

Gaz łupkowy

29 września 2018 Wyłącz przez Tamara

Jakiś czas temu w naszym kraju znaleziono złoża gazu łupkowego.

Do tej pory nie rozpoczęto jednak wydobycia tego surowca, a nawet nie określono, ile go znajduje się pod ziemią.

Temat ten jest poruszany dość często, jednak rzadko kiedy w tym kontekście mówi się o prawdziwych konkretach – większość wypowiedzi to czyste spekulacje.

Jedni twierdzą, że w ogóle nie powinniśmy rozpoczynać wydobycia gazu łupkowego.

Tutaj najczęściej pojawiają się dwa argumenty: ekonomiczny i ekologiczny.

W tym pierwszym chodzi oczywiście o wątpliwą rentowność takiej inwestycji, a w drugim o to, że posiadane przez nas złoża znajdują się tak głęboko, że ich naruszenie byłoby niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego.

www.salonyaut.com.pl

Zdaje się, że gdyby nasze złoża gazu łupkowego były prawdziwą żyłą złota, to już dawno państwo rozpoczęłoby ich eksploatację.

Owszem zostały już podpisane pewne umowy w tej sprawie, jednak zachodnie firmy wycofały się z tego projektu.

Raczej trudno się więc spodziewać, że gaz łupkowy istotnie zmieni naszą sytuację gospodarczą.