Czy istnieje idealny rynek pracy?

Czy istnieje idealny rynek pracy?

22 lipca 2018 Wyłącz przez Tamara

Rozmawiając na temat rynku pracy myślimy na temat bardzo wielu jego aspektów. Oczywiście w żadnym państwie nie jest on idealny, jest wiele obszarów wymagających poprawy i polepszenia, zarówno w aspekcie sytuacji pracowników, jak i wśród pracodawców. Czy jest możliwe utworzenie idealnego rynku pracy, tego nie wiemy, jednak pewnie byłoby to niezwykle trudne. Istnieje jednak kilka punktów do których powinniśmy dążyć.

www.archiwum.malopolska.pl

Idealny rynek pracy zakłada przede wszystkim, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są wolni w swoich wyborach, to znaczy, że mogą decydować o sobie i o swojej pracy, wybierać najlepszych kandydatów na dane stanowisko i znajdować stanowiska zgodne ze swoim wykształceniem. Jeśli mówimy o idealnym rynku pracy musi istnieć zdrowa konkurencja, napędzająca wzajemne działania. Ważna jest również mobilność, pracownicy muszą być zdolni do swobodnego poruszania się po sporych obszarach, aby tylko znaleźć posadę odpowiadającą im wymaganiom. Również wynagrodzenie musi być konkurencyjne.

Michor wynajem kontenerów