Bezrobotni z wyboru

Bezrobotni z wyboru

18 czerwca 2018 Wyłącz przez Tamara

Z definicji wynika, że osoba bezrobotna to taka, która nie pracuje, ale jest gotowa do podjęcia pracy w każdym momencie. Obecnie, według GUS, stopa bezrobocia w kraju to 13,5%.

Czy sytuacja w Polsce pokrywa się ze słownikową definicją? Według raportu CBOS 60% osób, które uważają się za bezrobotne jest gotowych do rozpoczęcia pracy. Ponad połowa z nich widnieje jako bezrobotna w urzędzie.

Mniej niż połowa zarejestrowanych chętnie poszukuje pracy. Wniosek nasuwa się sam – połowa niepracujących takiej pracy nie szuka.

Dlaczego bezrobotni nie są chętni do podjęcia pracy? Bo mają inne źródła utrzymania. Niektórzy z nich są utrzymywani przez rodzinę, a inni szukają raczej prac dorywczych.

Znacząca mniejszość to ci, którzy korzystają z państwowego wsparcia – z pomocy społecznej. Mały procent korzysta z pomocy organizacji charytatywnych oraz z własnych oszczędności.

Zadziwiające, że niektórzy bezrobotni, aż jedna trzecia z nich, trwa w takim stylu życia nawet ponad pięć lat.

https://haz-con.com/dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem/ https://bisbrydex.pl/kategoria-produktu/prety-tloczyskowe/