Bez znaków religijnych

Bez znaków religijnych

26 lutego 2019 Wyłącz przez Tamara

Przedstawiciele Kościoła Katolickiego, podobnie jak i innych religii w wielu sprawach nie mówią jednym głosem. Można się domyślać, że w przypadku nieco kontrowersyjnej kwestii chowania zwierząt na specjalnych cmentarzach stanowiska również będą podzielone.

Jasne jest jednak, że pogrzeb zwierzaka nie powinien być łączony z żadnymi symbolami religijnymi. Doktryna katolicka jest w tym miejscu dość jasna i mówi, że zwierzęta nie posiadają wymiaru duchowego, a więc stawianie krzyża czy modlitwa za duszę zmarłego zwierzaka byłyby świętokradztwem z religijnego punktu widzenia.

Poza tym, warto wcześniej zajrzeć do regulaminu cmentarza, na którym ma spocząć nasz pupil. Najprawdopodobniej okaże się, że jeden z punktów zakazuje stawianie krzyży i innych symboli religijnych.

kamieniarstwo warszawa

Właściciele cmentarzy zwierzęcych również chcą uniknąć kontrowersji. Oczywiście zakaz dotyczy wówczas nie tylko treści związanych z katolicyzmem, ale również innymi wyznaniami – dopóki któreś z nich nie akceptuje rytualnego pochówku zwierząt.

http://www.laminwoods.pl/ www.forum-ipe.org